Пътувания > pepopepo > Тракийска крепост на в.Караахмедлер тепе - с.Гривяк общ.Кирково