Пътувания > pepopepo > Укрепено светилище м. Куванджик - с.Чавка / Пловка общ.Кирково